کانال تلگرام XDev

اطلاع از اخبار، اطلاعیه ها و تخفیف ها
@XDevir
شماره حساب ها

بانک ملت :
شماره حساب : 1340944759
شماره کارت : 6104337920401286
شبا : IR570120010000001340944759
به نام مهدی یزدیان

 

بانک ملی :
شماره حساب : 0108538187001
شماره کارت : 6037997315403668
شبا : IR790170000000108538187001
به نام مهدی یزدیان

 

بانک سامان :
شماره حساب : 87080025538401
شماره کارت : 6219861033749739
شبا : IR660560087080002553840001
به نام مهدی یزدیان