کانال تلگرام XDev

اطلاع از اخبار، اطلاعیه ها و تخفیف ها
@XDevir
شماره حساب ها

بانک ملت :
شماره حساب : 1340944759
شماره کارت : 6104337920401286
به نام مهدی یزدیان

 

بانک ملی :
شماره حساب : 0108538187001
شماره کارت : 6037991452139946
به نام مهدی یزدیان